Privatlivs- og cookiepolitik

Når du anvender vores hjemmeside, www.luunasommer.dk, foretager et køb, tilmelder dig vores nyhedsbrev, reklamerer over et produkt, eller på anden måde henvender dig til os, indsamler og behandler Luuna Sommer ApS, Nørre Voldgade 16, 1., 1358 København K, CVR-nr.: 39139855 ("Luuna Sommer", "vi", eller "os") personoplysninger om dig.

Luuna Sommer er den dataansvarlige for behandlingen af disse personoplysninger. Derfor sørger vi for, at opbevaring og behandling sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Formålet med denne persondatapolitik er at fortælle dig om vores behandling af dine personoplysninger og om dine rettigheder i denne forbindelse.

Hvis du har spørgsmål til privatlivspolitikken eller ønsker at udøve dine individuelle rettigheder beskrevet nedenfor, kan du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger:

Luuna Sommer ApS
Åkandevej 18
7080 Børkop
Telefon: +45 20 93 06 47
E-mail: kontakt@luunasommer.dk 

1.Vi opbevarer og behandler følgende personoplysninger

Vi behandler og opbevarer almindelige personoplysninger i forbindelse med oprettelse af login samt køb af vores ydelser, såsom dit navn, din adresse og dine kontakt- og betalingsoplysninger.

Herudover indsamles og behandles en række oplysninger om din anvendelse af vores hjemmeside, herunder et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. For nærmere oplysninger henvises der til afsnit 7. angående brugen af cookies.

I udgangspunkt behandler vi ikke særligt følsomme oplysninger, herunder oplysninger om strafbare forhold. I visse tilfælde vil vi dog behandle oplysninger af denne karakter, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med anmeldelse af ulovlige handlinger til politiet, herunder kreditkortbedrageri o.l.

2.Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Vores indsamling og behandling af dine personoplysninger sker med henblik på følgende formål:

  1. Kommunikation med dig angående vores produkter og ydelser forud for bestillingen.

  2. Håndtering og levering af de produkter og ydelser, som du måtte bestille via vores hjemmeside, herunder ydelse af kundeservice.

  3. Forbedring af brugeroplevelsen på vores hjemmeside, herunder ved indsamling af statistik vedrørende brugeradfærd.

  4. Udsendelse af nyhedsbreve.

  5. Bogføring samt udarbejdelse af regnskaber.

3.Behandlingsgrundlag

Retsgrundlaget for vores behandling af almindelige personoplysninger med henblik på ovenstående formål er baseret på vores:

a) gennemførelse af foranstaltninger, der træffes efter anmodning fra dig forud for indgåelse af en kontrakt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b)

b) opfyldelse eller indgåelse af en kontrakt med dig angående levering af ydelser, som du måtte have bestilt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b)

c og d) legitime interesser i (i) at forbedre brugeroplevelsen for vores kunder samt (ii) at markedsføre vores produkter og ydelser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

e) forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, såsom behandling af personoplysninger med henblik på fyldestgørende bogføring i henhold til bogføringsloven m.v. (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c).

I tilfælde hvor vores behandling af dine personoplysninger ikke kan gennemføres under henvisning til ovenstående behandlingsgrundlag, vil vi indhente dit samtykke, hvorefter vores behandling af dine personoplysninger vil være baseret herpå (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a). Dette gælder navnlig, hvor vi bruger vi personoplysningerne til at målrette vores markedsføring via sociale medier og andre digitale kanaler.

4.Hvem deler vi personoplysninger med?

Vi videregiver udelukkende personoplysninger, i det omfang dette er nødvendigt med henblik på at opfylde formålene beskrevet ovenfor, eller hvis vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtede til at udlevere personoplysningerne.

Herudover overlades personoplysninger til databehandlere, som udfører opgaver for og behandler data på vegne af os, herunder i forbindelse med hosting o.l. Disse databehandlere kan dog alene tilgå og behandle personoplysninger på vegne af os i medfør af vores udtrykkelige instrukser og med henblik på at opfylde specifikke formål fastsat i en skriftlig databehandleraftale mellem os og databehandleren.

5.Overførsel af personoplysninger til tredjeland

Vi bestræber os på, at dine personoplysninger opbevares indenfor EU og EØS. I det omfang personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer vi et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved indgåelse af EU-standardkontrakter med modtageren af oplysningerne, eller ved at sikre, at modtagerne som minimum er underlagt særlige certificeringsmekanismer eller udgør "sikre" tredjelande.

6.Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine data i det tidsrum, som det er nødvendigt for at opfylde ovenstående behandlingsformål, herunder i det tidsrum, som det er krævet efter særskilt lovgivning.

Personoplysninger, som er indhentet i forbindelse med ordreafgivelse, opbevares i op til 5 år efter seneste kontakttidspunkt, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet i medfør af gældende lovgivning eller af hensyn til igangværende eller potentielle krav og tvister med kunder.

7.Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies, og i den forbindelse indsamles også personoplysninger. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold, til at vise dig funktioner til sociale medier samt til at analysere vores trafik.

En cookie er en lille tekstfil, som bliver gemt på din computer. Dette betyder i praksis, at vores hjemmeside kan huske dig, når du besøger den af flere omgange, og at vi kan indhente statistik, som fortæller os, hvordan du og andre brugere anvender vores hjemmeside.

Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål, og hvilke tredjeparter der har adgang til dem.

7.1Cookietyper

Vi anvender cookies fra flere forskellige udbydere, som kan give os indblik i, hvilke dele af vores hjemmeside brugerne besøger.

Du kan til enhver tid ændre dit samtykke til cookies i din browser. Du kan også slette cookies i din browser. På http://minecookies.org kan du finde en guide til, hvordan du sletter cookies i forskellige browser-typer.

7.2Cookietyper

Når du besøger vores hjemmeside, vil vi indsamle følgende oplysninger ved hjælp af cookies:

  • Hvilke sider du har kigget på og hvornår

  • Hvilken browser du bruger

  • Hvilken IP-adresse du har

Vi bruger de tekniske oplysninger til at finde ud af, hvilken vej vores besøgende bruger for at finde information på vores site, samt hvor vores kunder typisk befinder sig.

8.Dine rettigheder

Du kan til enhver tid anmode om indsigt i, berigtigelse samt sletning af dine personoplysninger. Derudover kan du begrænse vores behandling af dine personoplysninger, gøre indsigelse mod behandlingen samt udøve din ret til få udleveret og overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig (retten til dataportabilitet).

Herudover kan du læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen findes på Datatilsynets hjemmeside.

9.Sikkerhed

Der er truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

10.Klage til datatilsynet

Du har ret til klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet via nedenstående kontaktoplysninger:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35,
2500 Valby, Denmark
Tlf.: 33 19 32 00
E-Mail: dt@datatilsynet.dk
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

11.Ændring af denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, herunder når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Du bør derfor løbende holde dig orienteret om ændringer af privatlivspolitikken.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken:

15. oktober 2021