Terms and conditions

HANDELSBETINGELSER
Handelsbetingelserne er senest opdateret den 15. oktober 2021


1. Generelt
1.1 Disse almindelige handelsbetingelser gælder for alle aftaler om salg og levering af ydelser og varer fra Luuna Sommer ApS ("Luuna Sommer") til enhver kunde.

1.2 Når du som kunde afgiver en bestilling af varer på luunasommer.dk eller tofeelamazing.simplero.com, accepterer du samtidig disse handelsbetingelser. Læs dem derfor venligst grundigt igennem, før du handler.

1.3 Handelsbetingelserne kan alene fravies ved udtrykkelig skriftlig aftale med Luuna Sommer. Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i ordre, accept m.v., anses således ikke for en fravigelse af disse betingelser, medmindre Luuna Sommer udtrykkeligt har accepteret sådanne fravigelser.

2. Ordreafgivelse
2.1 Afgivelse af ordre via Luuna Sommers hjemmesider er en juridisk bindende aftale. Såfremt det som følge af trykfejl, udsolgte varer, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer ikke er muligt at levere den bestilte vare til dig, vil Luuna Sommer kontakte dig med henblik på mulighed for refundering af købesummen eller levering af en tilsvarende vare.

2.2 Luuna Sommer sender straks efter gennemførelsen af dit køb en elektronisk ordrebekræftelse til din oplyste e-mailadresse. Disse handelsbetingelser udgør sammen med din ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag for dit køb. Har du ikke modtaget en bindende ordrebekræftelse fra Luuna Sommer, og er din ordre endnu ikke effektueret af Luuna Sommer, kan du annullere din ordre ved at kontakte Luuna Sommer.

2.3 Ved alle henvendelser til Luuna Sommer bedes du oplyse ordrenummeret på ordrebekræftelsen, hvis en sådan er modtaget.

3. Levering
3.1 Alle varer fremsendes i henhold til beskrivelsen for den enkelte vare, idet oplyste leveringstider alene er vejledende. Alle digitale varer kan downloades/fremsendes efter moduler som aftalt. Digitale varer er tilgængelige/kan downloades 3 år efter levering.

3.2 Fysiske varer leveres fragtfrit i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne, til den leveringsadresse, der er angivet ved bestillingen. Luuna Sommer leverer ikke varer uden for Danmarks grænser uden særskilt aftale, og der pålægges fragtomkostninger i forbindelse med levering til Grønland og Færøerne. De samlede fragtomkostninger fremgår altid i forbindelse med bestilling af varerne.

3.3 Bøger købt i forsalg fremsendes hurtigst muligt efter udgivelse.

4. PRISER OG BETALING
4.1 Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv moms.

4.2 Ved bestilling kan du se den samlede pris inklusiv moms, afgifter og eventuelle fragtomkostninger.

4.3 Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Visa-Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard eller lignende kreditkort (dog ikke Danmarks nationale betalingskort (Dankort)).

4.4 Luuna Sommer benytter en godkendt betalingsserver (Stripe). Dine kortoplysninger bliver krypteret med SSL (Secure Socket Layer) og sendt direkte videre til banken via en sikker forbindelse.

4.5 Beløbet hæves først på din konto, når varen afsendes fra Luuna Sommer. Ved køb af digitale varer, der stilles til rådighed for dig, når bestillingen er gennemført, hæves beløbet umiddelbart efter gennemførelse af købet. Der kan aldrig trækkes et højere beløb end det, som du har godkendt i forbindelse med selve købet.

4.6 Såfremt betaling for en vare er opdelt i flere rater, vil dette tydeligt fremgå i forbindelse med din godkendelse af betalingen. I dette tilfælde gælder den pris, som er oplyst på produktsiden, og betaling vil automatisk blive trukket fra din konto på den angivne dato. Luuna Sommer fremsender i forbindelse med betaling en elektronisk kvittering til dig på den oplyste e-mailadresse. Såfremt du ønsker, at raterne fremover trækkes fra et andet kort, er du ansvarlig for at give skriftlig besked herom til Luuna Sommer på kontakt@luunasommer.dk.

4.7 Manglende eller forsinket betaling kan ikke anses for en gyldig opsigelse eller ophævelse af aftalen, ligesom der vil blive tilskrevet renter af det skyldige beløb med den ifølge renteloven til enhver tid gældende rentesats.

5. Vedrørende køb af onlineforløb
5.1 Modtagelse af materiale i forbindelse med køb af et onlineforløb forudsætter, at du som bruger er i besiddelse af internetadgang og har software, der muliggør afspilning af film, lydfiler og læsning af pdf-dokumenter.

5.2 Alle ydelser og al materiale er baseret på Luuna Sommers (indehaver af Luuna Sommer ApS) personlige betragtninger og holdninger, samt den viden, som hun igennem mange år har tilegnet sig gennem uddannelse og praktisk erfaring. Alt skal derfor betragtes som inspiration, viden og værktøj, der stilles til rådighed ved køb af et onlineforløb uden nogen form for garanti.

5.3 Luuna Sommer er ikke læge eller en autoriseret sundhedsperson. Ydelserne og produkterne kan ikke bruges som erstatning for medicinsk rådgivning eller erstatte konsultationer med din læge eller andet sundhedsfagligt personale. Det er altid en god ide at rådføre sig med sin læge, før man laver store ændringer i sin livsstil. Selvom kostplanen alene indeholder naturlige og næringsrige fødevarer, kan det påvirke dit blodtryk, kolesterol og blodsukker. Derfor opfordres du til at starte forløbet i samråd med din læge. Kostplanen anbefales endvidere ikke til gravide og ammende.

5.4 Alt materiale og adgange du køber adgang til via Luuna Sommer Aps, er strengt personligt og må ikke deles, videregives eller overlades til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Luuna Sommer ApS. Enhver overtrædelse af denne bestemmelse anses for en væsentlig misligholdelse af aftalen og kan medføre retlige konsekvenser.

6. Fortrydelsesret
6.1 Fortrydelsesfrist
6.1.1 Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du køber varer hos Luuna Sommer. Har du købt flere varer i en ordre, kan du vælge at fortryde købet for nogle eller alle varer.

6.1.2 Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit produkt. Hvis du har bestilt flere forskellige produkter i samme køb, der leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du har modtaget det sidste produkt.

6.1.3 Ønsker du at fortryde dit køb, skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele dette til Luuna Sommer på kontakt@luunasommer.dk. Du kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, der er vedlagt handelsbetingelserne som bilag 1, men dette er ikke obligatorisk. Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtaget produktet uden samtidig at give Luuna Sommer besked herom.

6.2 Undtagelser fra fortrydelsesretten
6.2.1 Der er ikke fortrydelsesret på digitale og elektroniske varer, herunder levering af elektroniske kostplaner, guidede meditationer og andre videoer, symptomskema, samt lignende digitale varer, som ikke er leveret på et fysisk medie, hvis du har givet samtykke til, at levering sker inden udløbet af fortrydelsesfristen, og at du derved mister din fortrydelsesret.

6.3 Returnering af varen
6.3.1 Når du har givet Luuna Sommer meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen retur til Luuna Sommer. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen sammen med varen eller andre oplysninger, der gør det muligt for Luuna Sommer at identificere dit køb. Ved benyttelse af fortrydelsesretten sendes varen/varerne til:

Luuna Sommer ApS
Åkandevej 18
7080 Børkop

6.3.2 Du skal selv betale omkostningerne forbundet med returnering af varen, og du bærer risikoen fra leveringstidspunktet og indtil varen er kommet retur til Luuna Sommer. Gem derfor kvittering for afsendelse samt track & trace nummer, når du returnerer en vare.

6.3.3 Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.

6.4 Tilbagebetaling af købesummen
6.4.1 Når Luuna Sommer har modtaget den returnerede vare i ubeskadiget stand, refunderes det beløb, som du har betalt ved købet. Tilbagebetaling sker med samme betalingsmiddel, som du anvendte i forbindelse med købet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

6.5 Varens stand ved returnering
6.5.1 Du hæfter alene for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber eller den måde, den fungerer på.

6.5.2 Hvis varen er beskadiget og dermed værdiforringet, fratrækkes det beløb, som du hæfter for, i det tilbagebetalte beløb. Luuna Sommer refunderer beløbet senest 14 dage fra den dag, hvor varen er modtaget på Luuna Sommers adresse. Beløbet bliver overført til samme betalingsmiddel, som du har brugt i forbindelse med købet.

7. Reklamationsret
7.1 I tilfælde af mangler ved de leverede varer gælder købelovens regler om mangler, hvorefter du som forbruger har 2 års reklamationsret. En mangel er f.eks. en fabrikations- eller materialefejl eller såfremt produktet ikke lever op til det, som du med rimelighed kunne forvente. Derimod er almindelig slitage eller skader du selv har påført varen, ikke en mangel, ligesom skuffelser, manglende resultater eller lignende som følge af køb af et forløb hos Luuna Sommer ikke kan betragtes som en mangel.

7.2 For varer med begrænset levetid er din reklamationsret begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

7.3 Hvis du vil påberåbe dig en mangel, skal du som forbruger snarest muligt og inden rimelig tid kontakte Luuna Sommer og forklare, hvori fejlen eller manglen består. I modsat fald fortabes retten til at påberåbe sig den eventuelle mangel.

7.4 Ved reklamation af en fysisk vare skal du returnere varen til Luuna Sommer til den i pkt. 11. angivne adresse. Såfremt den returnerede vare er behæftet med mangler, foretager Luuna Sommer omlevering med en ny vare inden for 7 dage efter modtagelsen af den returnerede vare. Såfremt det ikke er muligt at levere en ny vare, tilbagebetaler Luuna Sommer købesummen indenfor 10 dage.

8. Immaterielle rettigheder
8.1 Luuna Sommer har ejendomsretten, ophavsret og alle øvrige immaterielle rettigheder til varer og ydelser, der er leveret til dig.

8.2 Ved køb af et onlineforløb opnås der alene en brugsret til det leverede digitale materiale (videoer, opskrifter m.v.). Materiale er fortroligt og må alene benyttes personligt af dig, og må ikke, uanset medie, udleveres, kopieres, distribueres, deles med andre eller benyttes i nogen form for undervisning af tredjemand.

8.3 Indholdet af købte bøger må ikke kopieres, gengives eller distribueres helt eller delvist uden samtykke fra Luuna Sommer, ligesom der i et sådant tilfælde skal ske tydelig kildeangivelse af Luuna Sommer som ophavsmand til bøgerne.

9. Persondatapolitik
9.1 Luuna Sommer er dataansvarlig for de oplysninger, som du registrerer som køber af varer på hjemmesiderne.

9.2 Med henblik på at gennemføre købet og leveringen gemmer og behandler Luuna Sommer kun de oplysninger, der er nødvendige, herunder til at sende ordrebekræftelse og fremsendelse af de bestilte varer, dvs. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Læs mere herom i vores persondatapolitik.

10. Klageadgang
10.1 Hvis du er utilfreds med Luuna Sommers håndtering af en reklamation eller andet, bør du i første omgang rette henvendelse til Luuna Sommer.

10.2 Er det ikke muligt at finde frem til en løsning, har du følgende klagemuligheder:
a) En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes hus: https://kpo.naevneneshus.dk.
b) EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mailadresse: kontakt@luunasommer.dk.

11. Kontakt
Luuna Sommer ApS
Åkandevej
7080 Børkop
CVR-nr.: 39139855
Telefon: 20 93 06 47
E-mail: kontakt@luunasommer.dk